โดรนรักษาความปลอดภัย

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรของคุณทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารด้วยโซลูชันส์โดรนรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีโดรนอัตโนมัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับอาคารสถานที่ ทั้งด้านต้นทุน และ เพิ่มความครอบคลุมในการตรวจตรา รวมถึงเพิ่มความสามารถในการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ความสามารถของโดรนรักษาความปลอดภัย

 • เพิ่มพื้นที่ครอบคลุมในการรักษาความปลอดภัย: โดรนของเอวิลอนสามารถช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ในโรงงาน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สำนักงาน สถานที่ราชการต่างๆ
 • ทีมให้บริการการบินแบบประจำ: ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเอวิลอนให้บริการในการบินแบบประจำ ทั้งการบินตรวจตราภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ด้วยทีมงานทั้งแบบ On-Site Operator และ ทีม Remote Pilot จาก Control Center
 • การซ่อมบำรุงโดรน:เพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้งานโดรน ทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอวิลอนให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดรน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโดรนของคุณจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • กล้องความละเอียดสูง: โดรนของเราสามารถติดตั้งกล้องความละเอียดสูง (RGB Camera) และกล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Camera) เพื่อการตรวจตราทั้งภายในและภายนอกอาคาร รองรับการรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน
 • เหมาะสำหรับองค์กรและธุรกิจ: โซลูชันส์ของเราเหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยในองค์กร รวมถึงสถานที่ขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจตราสถานที่ต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 • การขออนุญาตโดรน: เอวิลอนช่วยให้การลงทะเบียนโดรนและการขออนุญาตบินโดรนของคุณง่ายขึ้น ด้วยบริการจากทีมงานของเรา
 • การตรวจตราเพื่อรักษาความปลอดภัย: ด้วยระบบการบินโดรนแบบอัตโนมัติทำให้สามารถกำหนดเส้นทางในการบินตรวจตราในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัย
 • การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน: โดรนของเราสามารถเข้าถึงพื้นที่อันตราย เพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการวางแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ใช้ในการระบุตำแหน่งของเหตุการณ์ หรือหาตัวผู้ต้องสงสัย หรือใช้ในการเบี่ยงเบนความสนใจ หรือการสื่อสารกับผู้ไม่ประสงค์ดี

มาร่วมค้นพบการรักษาความปลอดภัยยุคใหม่กับเอวิลอน

 • การบินแบบอัตโนมัติ: โดรนภายในอาคารของเอวิลอนสามารถนำทางในพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งไม่สามารถใช้ระบบ GPS ในการนำทางได้ เหมาะสำหรับการบินตรวจสอบแบบอัตโนมัติภายในอาคาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โดรนทั่วไปที่ใช้ระบบ GPS นำทางในตลาดไม่สามารถทำได้
 • เทคโนโลยีเฉพาะทาง: เทคโนโลยีโดรนภายในอาคารของเราเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางที่หาพบได้ยากในตลาดทั่วไป เหมาะสมกับการควบคุมระยะไกล เพื่อเข้าถึงพื้นที่อันตรายโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติการบิน
 • มั่นใจด้านความปลอดภัยในการบิน: ด้วยระบบ AI อัจฉริยะเพื่อระบุตำแหน่งสิ่งกีดขวางและระบบป้องกันการชน เพื่อให้มั่นใจด้านความปลอดภัยในการบินภายในอาคาร
 • การควบคุมด้วยการบินระยะไกล:โดรนของเอวิลอนสามารถควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต ลดความเสี่ยงในการเข้าถึงพื้นที่อันตรายของนักบิน และช่วยให้สามารถบริหารจัดการบินโดรนจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก เพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ที่เอวิลอน เรานำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยยุคใหม่ มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้การใช้งานโดรนเป็นไปอย่างง่ายดาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ลดข้อกังวลต่างๆ ในการเริ่มงานใช้โดรน

Scroll to Top