โดรนสำหรับคลังสินค้า

โดรนสำหรับคลังสินค้า ถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจนับสินค้าและการระบุตำแหน่งของสินค้าในคลังสินค้าด้วยวิธีการใหม่ โดรนสำหรับบินภายในคลังสินค้าของเราสามารถบินภายในอาคารซึ่งไม่สามารถใช้ระบบ GPS ในการนำทางได้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำการบินแบบอัตโนมัติตามเส้นทางที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วยความปลอดภัยและบินได้อย่างง่ายดาย

ฟังก์ชันหลักของโดรนสำหรับคลังสินค้า

  • ระบบการอ่าน QR Code: โดรนของเอวิลอนสามารถติดตั้งระบบอ่าน QR Code ผ่านกล้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนกล่องลังสินค้า ชั้นวางสินค้า หรือตู้เก็บสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจนับ แสดงข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้า
  • ตรวจสอบความถูกต้องของสต็อกสินค้า: โดรนของเอวิลอนสามารถใช้ในการตรวจนับสต็อกเพื่อยืนยันความถูกต้องของสต็อกสินค้าเทียบกับข้อมูลในระบบ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการคลังสินค้า เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลสต็อกในคลังสินค้า
  • การหาตำแหน่งของสินค้า: เราสามารถใช้โดรนในการระบุตำแหน่งของสินค้าภายในคลังสินค้า โดยการบินตรวจหาและระบุตำแหน่งจาก Tag บนกล่องลังสินค้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นหาและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • การตรวจนับสินค้าอัตโนมัติ: โดรนของเอวิลอนสามารถใช้ในการตรวจนับสินค้าแบบอัตโนมัติได้ ด้วยโปรแกรมการบินแบบอัตโนมัติ ในการอ่านข้อมูล QR Code บนกล่องลังสินค้า และสร้างรายงานสรุปข้อมูลจำนวนสินค้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนแรงงานในการตรวจนับและอัพเดทข้อมูลคลังสินค้า
Scroll to Top